Архив на категория ‘SID & BULLY’

Сид, Були и болестите

Saturday, 3 March, 2007г.

Сид обича да говори на сухите рози…

epsick1.jpg

 Були обича да говори по телефона…

ep2sick2.jpg

…поради което Сид има трипер 

epsick3.jpg

 … а Були тумор на мозъка

ep2sick4.jpg