Архив на категория ‘Спам на деня’

Земетресението (автор на баладата: ГО)

Tuesday, 18 November, 2008г.

Дне?ният спам на деня идва от Серж. Толкова е…, толкова е…, абе толкова Е, че няма кво да се коментира:

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на на?ата страна най-опасните сеизмични зони са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на чове?ки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми и създаване на готовност за адекватно реагиране за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

• Предварителна подготовка

Открийте безопасните места които са най-близо до дома, училището или работното място, намерете здрава стена;
Ако имате сключена застраховка, вземете полицата с Вас.

• По-време на земетресението
- Придвижете се до безопасно място, клекнете, покрийте се и се дръжте;
- Не бягайте на вън;
- Ако сте в асансьор спрете на най-близкия етаж и излезте, клекнете, покрийтесе и се дръжте;
- Ако сте в автомобил спрете отстрани на пътя и останете в превозното средство докато спре труса.

• След заметресението
- Погрижете се за щетите и погасете евентуално възникналите малки пожари;
- Спрете централно водата, електричеството, газта и отоплението;
- Евакуирайте се ако пожарите немогат да бъдат погасени;
- Проверете съседите си;
- Бъдете подготевени за вторични трусове.

При сеизмично спокоен период:
В къщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, транзистор, чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.
Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. ?майте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, вън?ните стени, стълбищата и асансьорите.
Подгответе план за поведението на всеки член от ва?ето семейство.
Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън ва?ия регион.

При усещане на първия трус:
Не трябва да напускате жилището, училището и изобщо сградата, в която се намирате, освен ако бихте могли да излезете на открито за около 10 секунди.
Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътре?на стена, колона, под стабилна маса или легло.
След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи.
Ако труса Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.
В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

След преминаването на първия трус:
?зключете електричеството, газта и водата.
Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете ако това е възможно.
Следете информациите, които ще се излъчват по Българското национално радио и по местните радиостанции. ?зпълнявайте инструкциите на Гражданска защита и спазвайте обществения ред.

След земетресението:
?зчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.
Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.
Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.
Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.
По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.