Сид и меките умения

Сид обича да гледа навън.

ep5-1.jpg

Сид има силно развито любопитство.

ep5-2.jpg

Сид има слабо чувство за равновесие.

ep5-3.jpg

Вашият коментар: