Лицензът

Този блог се разпространява, третира, създава, редактира, ползва и пренебрегва под лиценза

 

hedonistic-commons1.jpg

 

Всички замесени страни имат правото да правят каквото си искат със съдържанието, стига това да им доставя удоволствие.

Произходът на съдържанието е негарантиран, често - и некоментиран.

Всички останали лицензи за права са нелегитимни спрямо лиценза HEDONISTIC COMMONS.

За недоволства и оплаквания се обръщайте към подкоровите структури на мозъка си.